Knytt kvalitetsplanen til byggesøknad i Byggsøk

Benytter du Byggsøk? Flere av oppgavene i kvalitetsplanen, spesielt under ansvarlig søker, har skjemaer til utfyling som ligger i Byggsøk. For å kunne koble din kvalitetsplan til byggesaken i Byggsøk må du gjøre følgende:

byggsøk

OBS! Denne funksjonen for Byggsøk vil ikke lenger bli videreutviklet.

Arkitektbedriftene skal i 2016/2017 utvikle søknadsløsning inne i MAKS slik at brukere kan arbeide med-, sende inn byggesøknader. Søknadsskjemaene vil være tilpasset arkitekter, med relevant veiledning og dokumentasjon. Du kan lese mer om dette her

  1. Under "Mine innstillinger" (Klikk påtannhjul) Legg inn brukernavn og passord som du bruker for å logge deg på byggsøk. Denne innstillingen vil da gjelde for alle kvalitetsplaner i din bedrift. Denne informasjonen lagres kryptert i vår database, og gjøres bare en gang.

  2. På forsiden av kvalitetsplanen, vil det dukke opp en dropdown som inneholder alle byggesøknader du har i Byggsøk. Dette forutsetter at du har lagt inn brukernavn og passord som beskrevet over. Velg byggesøknad fra listen, og lagre. Dette gjøres kun en gang for hver kvalitetsplan.

  3. For noen av Byggsøk-linkene du klikker på inne på en oppgave, vil du bli ført direkte til riktig side i byggesøknaden, uten å måtte logge deg inn på nytt.

 

Bildet under viser et eksempel fra forsiden av en kvalitetsplan, som er koblet mot en byggesak i Byggsøk. Informasjonen som er lagt inn i Byggsøk, kan med et tastetrykk lastes ned til kvalitetsplanen. Denne informasjonen brukes blant annet i sammendraget til kvalitetsplanen.

byggsok kobling

 

Eksempel på oppgave som har / kan ha kobling til byggesøknad i Byggsøk:

byggsøk oppgave


Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no