Priser og bestilling

Priser for medlemmer av Arkitektbedriftene 2018 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Fast pris ved etablering av abonnement    Årlig abonnement (fritatt i kjøpsåret)
 A  1-3 i bedriften  kr 9 770  kr 4 428
 B  4-10 i bedriften  kr 12 219  kr 6 644
 C  11-20 i bedriften  kr 14 667  kr 9 964
 D  21-40 i bedriften  kr 17 116

 kr 13 286

 E  41-80 i bedriften  kr 34 230

 kr 26 570

 F  81-160 i bedriften  kr 68 461

 kr 53 143

 

Priser for ikke-medlemmer av Arkitektbedriftene 2017 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Fast pris ved etablering av  abonnement  Årlig abonnement (fritatt i  kjøpsåret)
 A  1-3 i bedriften  kr 21 237  kr 10 219
 B  4-10 i bedriften  kr 26 562  kr 15 329
 C  11-20 i bedriften  kr 31 885  kr 22 994
 D  21-40 i bedriften  kr 37 207  kr 30 659
 E  41-80 i bedriften  kr 74 413  kr 61 318
 F  81-160 i bedriften  kr 148 828  kr 122 637

 

Alle ansatte i bedriften skal meldes inn (inkl merkantilt personell og innleide) uavhengig funksjon, og utgjør grunnlag for lisensvalg. For bedrifter med flere kontorer, avdelinger eller datterselskaper, må hver enhet etablere eget abonnement. Det bes om at det da sendes inn ett skjema per enhet.

Bestilling av MAKS10 abonnement

Captcha Image


Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no